pinxit-zevenvlak
Kasperspad 94
3311 ZG Dordrecht
Telefoon 078 635 66 22
Mobiel 06 36 19 63 03
E-mail info@pinxit.nl

pinxitbetekent: is getekend c.q. geschilderd door.

Op oude prenten, gravures en etsen vind je deze aanduiding voor de naam van de maker van het origineel. Degene die de duplicaten maakte, werd aangeduid met sculpsit: heeft de plaat gegraveerd; excudit stond voor de drukker en/of uitgever.

Pinxit Ontwerp & Illustratie maakt originelen, die via andere mensen of technische processen worden vermenigvuldigd.
Met onze naam tonen we respect voor de kunstenaars/ ambachtsmensen die ons in dit schone vak zijn voorgegaan.

 

 

beginpagina

animatie-pinxit-vp